ฟู๊ด เซอร์วิส

ผลิตจากวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี ไม่เจือสี กลิ่น และไม่ใช้วัตถุกันเสีย

มายองเนส & สเปรด

Download Brochure

น้ำสลัด

Download Brochure

ไข่แปรรูป

Download Brochure