TOP MESSAGE

คิวพี บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนส น้ำสลัด น้ำส้มสายชู และสินค้าพร้อมทานคิวพี โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือสหกรุ๊ป และบริษัทคิวพี คอร์ปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เริ่มจดทะเบียนวันที่ 4 เมษายน 2537 ณ ต. หลุมดิน อ.เมือง จ. ราชบุรี 70000
อีกทั้งดำเนินกิจการผลิตอาหารต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ซอส ซุป สเปรด และผักตัดแต่ง โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลายช่องทาง อาทิ ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ด ธุรกิจเบเกอรี่ โรงงานอาหารแปรรูป ภัตตาคาร ค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศไทย รวมถึงส่งออกไปยังต่างประเทศ
ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001 : 2008, FSSC 22000 : 2010
“การรับประทานอาหาร” นอกจากเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตแล้ว เรายังได้เติมเต็มความสุขด้วยอาหารที่อร่อย และหลากหลาย ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว และเพื่อนๆ ระหว่างรับประทานอาหารอีกด้วย นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทคิวพี เรายึดถือปรัชญาบริษัทเรื่อง“คุณภาพ” จึงดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจมาโดยตลอด จากนี้ไป พวกเราจะยังคงร่วมมือร่วมใจ สร้างสรรค์อาหารที่หลากหลาย สะดวก รสชาติอร่อยด้วยราคาเหมาะสม และคุณภาพดี เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนครับ”
มิสเตอร์ ทัตสึโอะ คาเบสึ
กรรมการผู้จัดการ

อุดมคติของกลุ่มคิวพี

(หลักคำสอนสำคัญ) “ในโลกนี้ยังมียุติธรรมที่คาดไม่ถึง” ในสมัยที่ท่านนากาชิมะ โทอิจอโระยังเป็นวัยรุ่นท่านได้ค้นพบข้อความสำคัญว่า “เราจะมองเห็นคนที่ขี้เกียจหรือคนที่ขี้โกงได้รับแต่สิ่งดีๆ แต่หากมองในระยะยาวแล้ว คนที่มีความพยายามอย่างจริงใจและจริงจังจะไดรับการยอมรับ” ซึ่งทำให้ท่านรู้สกกินใจเป็นอย่างมาก ตั้งแต่นั้นมาตลอดท่านก็เชื่อว่า “ในโลกนี้ยังมีความยุติที่คาดไม่ถึง” อยู่ ดังนั้นไม่ว่าจะลำบากอย่างไร ก็พยายามมุ่งมั่นคิดค้นโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอะไรจริง อะไรถูกต้อง และให้ความสำคัญต่อความรู้สึกขอบคุณต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดจนกระทั่งปี 1992 พวกเราก็สืบทอดคำพูดนี้เป็นหนึ่งในคำขวัญตามที่คำสอนที่สำคัญของท่านโทอิจอโระเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้
คติพจน์ขององค์กร

RAKU-GYOU-KAI-ETSU (ราคุ เกียว ไค เอซึ)

มุ่งมั่น ฝ่าฟัน สร้างสรรค์ความสุข สู่จุดหมายเดียวกัน
หลักการองค์กร
  • ยึดมั่นคุณธรรม
  • คิดทำอย่างสร้างสรรค์
  • กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
(หลักคำสอนสำคัญ) “ในโลกนี้ยังมียุติธรรมที่คาดไม่ถึง” ในสมัยที่ท่านนากาชิมะ โทอิจอโระยังเป็นวัยรุ่นท่านได้ค้นพบข้อความสำคัญว่า “เราจะมองเห็นคนที่ขี้เกียจหรือคนที่ขี้โกงได้รับแต่สิ่งดีๆ แต่หากมองในระยะยาวแล้ว คนที่มีความพยายามอย่างจริงใจและจริงจังจะไดรับการยอมรับ” ซึ่งทำให้ท่านรู้สกกินใจเป็นอย่างมาก ตั้งแต่นั้นมาตลอดท่านก็เชื่อว่า “ในโลกนี้ยังมีความยุติที่คาดไม่ถึง” อยู่ ดังนั้นไม่ว่าจะลำบากอย่างไร ก็พยายามมุ่งมั่นคิดค้นโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอะไรจริง อะไรถูกต้อง และให้ความสำคัญต่อความรู้สึกขอบคุณต่อผู้ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดจนกระทั่งปี 1992 พวกเราก็สืบทอดคำพูดนี้เป็นหนึ่งในคำขวัญตามที่คำสอนที่สำคัญของท่านโทอิจอโระเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้
เป้าหมาย
พวกเรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่อุทิศตนต่ออาหารและสุขภาพของโลก โดยยึดมั่น“ความอร่อย, ความใส่ใจ, ความมีเอกลักษณ์”
ทัศนคติ
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของกลุ่ม มุ่งมั่นเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บรรทัดฐานของกลุ่ม

บรรทัดฐานทางจรรยาบรรณ

(สิ่งที่เราควรรักษาไว้เพื่อที่จะเป็นองค์กรที่ดีขึ้นกว่าเดิม)

เคารพต่อกฎหมาย

พวกเราจะปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บรรทัดฐานทางสังคมและกฎระเบียบภายในบริษัท รวมถึงดำเนินธุรกิจที่มีจรรยาบรรณสูง

เคารพสิทธิมนุษยชน

พวกเราจะเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ประพฤติปฏิบัติที่เป็นการแบ่งแยกหรือล่วงละเมิด เช่น เผ่าพันธุ์, สัญชาติ, ศาสนา, เพศ, อายุ, ความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ ฯลฯ

ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมั่นคง

พวกเราจะแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นอิสระ ควบคู่ไปกับสร้างความสัมพันธ์อันมั่นคงและโปร่งใสต่อบริษัทคู่ค้า, ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน, หน่วยงานปกครอง/รัฐบาล

รักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลอย่างทั่วถึง

พวกเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า, พนักงาน หรือข้อมูลลับของบริษัทคู่ค้าอย่างระมัดระวัง และจะไม่เปิดเผยหรือนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

การตอบสนองต่ออำนาจการต่อต้านสังคม

พวกเราจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและตัดความสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงต่ออำนาจที่ต่อต้านสังคมที่สร้างความวุ่นวาย ทำลายความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม

บรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติ

(สิ่งที่เราจะผลักดันเพื่อยกระดับความเป็นกลุ่มคิวพี)

คุณภาพคือหลักการอันดับหนึ่ง

พวกเราให้ความสำคัญต่อคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง สร้างสินค้าที่มีความปลอดภัยความไว้วางใจ และยกระดับคุณภาพของกิจกรรม เพื่อตอบสนองความไว้วางใจจากลูกค้า

ส่งเสริมความหลากหลาย

พวกเราจะให้ความเคารพต่อลักษณะเฉพาะบุคคลและความต้องการที่จะก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคนที่ทำงานอยู่ทั่วโลก และจะมุ่งมั่นเพื่อให้สามารถแสดงความสามารถออกมาให้สูงสุด

อุทิศต่อสังคมโดยเน้นไปที่การให้ความรู้ในด้านอาหารเป็นหลัก

พวกเราจะดำเนินกิจกรรมที่เป็นการอุทิศตนต่อสังคมโดยเน้นไปที่การให้ความรู้ทางด้านอาหารเป็นหลัก วางแผนในการอยู่ร่วมกับสังคม/ชุมชนให้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการอุทิศตนเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนผ่านอาหาร

อุทิศต่อสิ่งแวดล้อมโลก

พวกเราจะสำนึกบุญคุณของธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อสังคมที่ยั่งยืนไปสู่ชนรุ่นหลัง

ท้าทายต่อสิ่งใหม่ๆ

ท้าทายต่อสิ่งใหม่ๆ

HISTORY

2019

ครบรอบ 25 ปี บ.คิวพี ประเทศไทย จก.

2014

เปลี่ยนชื่อจาก บ.กิ่วไป้(ประเทศไทย) จก. เป็น บ.คิวพี (ประเทศไทย) จก.

2009

ควบรวม บ.ไทยคิวพี จก. และ บ.กิ่วไป้ (ประเทศไทย) จก.

2003

เปลี่ยนชื่อจาก บ.เอกเสาวรส จก. เป็น บ.กิ่วไป้ (ประเทศไทย) จก.

1994

ก่อตั้งบริษัทในนาม บ.เอกเสาวรส ณ อ.เมือง จ.ราชบุรี

1990

เซ็นสัญญาเช่ากิจการองค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป (อสร.) ณ อ.บ้านโป่ง

1987

เครือสหพัฒน์ร่วมทุนกับ บ.คิวพี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ก่อตั้ง บ.ไทยคิวพี

1981

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิิ้ง จำกัด และ บ.คิวพี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) เจรจาตกลงดำเนินธุรกิจมายองเนสในประเทศไทย

CERTIFICATIONS


COPORATE DATA