บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนส น้ำสลัดและน้ำส้มสายชูตราคิวพี โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือสหกรุ๊ป และบริษัทคิวพี คอร์ปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เริ่มจดทะเบียนวันที่ 4 เมษายน 2537 ณ ต. หลุมดิน อ.เมือง จ. ราชบุรี 70000 อีกทั้งดำเนินกิจการผลิตอาหารต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ซอส ซุป สเปรด และผักตัดแต่ง โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลายช่องทาง อาทิ ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ด ธุรกิจเบเกอรี่ โรงงานอาหารแปรรูป ภัตตาคาร ค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศไทย รวมถึงส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001 : 2008, FSSC 22000 : 2010
ติดต่อฝ่ายบุคคล
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 1023 เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ (ชั้น 23) ถนนพระราม 3, ช่องนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120 โทร: 02 294 5115 แฟกซ์: 02 294 5424

ร่วมงานกับเรา

คิวพี (สำนักงานใหญ่)

จำนวน 1 อัตรา

Job summary

1. กำหนดแผนการตลาดเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งช่องทาง online และ offline

2. บริหารจัดการงบประมาณของสินค้าที่ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วิเคราะห์และประเมินผลกิจกรรมที่ดำเนินงาน

4. ศึกษาความต้องการของตลาดในกลุ่มธุรกิจ Food Service

5. สร้าง media ที่น่าสนใจ ตลอดจนสรรหาแหล่งโฆษณา เพื่อนำไปถ่ายทอด พร้อมติดตามและวัดผล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 26-35 ปี
 2. ป.ตรี ขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือ Food Science
 3. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้านบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร ในกลุ่มธุรกิจ Food Service/HoReCa
 4. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ,คอมพิวเตอร์ ระดับดี
 5. มีความคิดสร้างสรรค์, ละเอียดรอบคอบ, การสื่อสาร
 6. มีใบอนุญาตขับขี่, รถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
1.) ส่งตัวอย่างการเวิเคราะห์
2.) นำเข้าวัตถุดิบ
3.) ขอใบรับรองส่งออก
4.) ติดต่องานกับหน่วยงานราชการ และ Third Party Lab.
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 2-3 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ด้านงานวิจัยและพัฒนา R&D, Food Regulation,Support new product launched
 4. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ,คอมพิวเตอร์ ระดับดี
จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :

1.Introduce and expand KEWPIE Product to Food Service - Direct Customer.
2.Focus area in Bangkok for HORECA ,Bakery, Bakery Supply Shop and Restaurants.
3.Support Salesman to approach and close new customer.

 

Qualification :

-Any gender , Age 24 - 28 years old.

-Bachelor Degree  

-English Fair

-have a driving license

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 4 อัตรา

ลักษณะงาน :

จัดเรียงสินค้า ในห้างสรรพสินค้า,ตามพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ

 

คุณสมบัติ : 

อายุ 18 ปี ขึ้นไป

จบการศีกษา ม.6 ขึ้นไป 

หากมีประสบการณ์ด้านการจัดเรียงสินค้า,วิ่งส่งสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรับผิดชอบ รักษาเวลาในการทำงาน

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :
1.นำเสนอและผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่ กับลูกค้าที่ดูแล เพื่อให้ยอดขายถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.ประสานงานกับทางลูกค้า และโรงงานในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเวลาที่ตั้งไว้

3.หาลูกค้าใหม่ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

Qualification :

 1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2. ป.ตรี สาขา Food Science, Food Technology หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านงานขายและการตลาด ในธุรกิจอาหาร
 4. ทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ระดับดี
 5. บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน
 6. ได้รับวัคซีน (covid) อย่างน้อย 2 เข็ม

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Work @ Rama III

บริหารจัดการงานธุรการและการจัดการทั่วไป 

คุณสมบัติ

1. อายุ 40-47 ปี 

2. ป.ตรี ขึ้นไป สาขา บริหาร, ทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, Food หรือที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ด้าน HR, General Affairs, ติดต่องานราชการต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจอาหาร

4. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ระดับดี-ดีมาก

5. ความรู้ด้านระบบคุณภาพ 

 

จำนวน 1 อัตรา
 1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2. พนักงานรายเดือน (ม.6,ปวช./ปวส.)สาขา การบัญชี-การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานบัญชี-การเงิน
 4. ทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ระดับดี
 5. บุคลิกคล่องแคล่ว ทำงานเป็นทีม และปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดี
 6. หากที่พักอยู่ใกล้บริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สนใจส่ง resume มาทาง Jobthai
 8. มีคุณสมบัติด้านการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป (ลักษณะงานเฉพาะเพศชาย)
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์,การตลาด,หรือ Food Service/HoReCa
 3. ประสบการณ์ตรงหรือใกล้เคียงในสายงาน 1-2 ปี การตลาดในธุรกิจ Food Service/HoReCa
 4. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ,คอมพิวเตอร์ ระดับปานกลาง-ดี
 5. สามารถออกต่างจังหวัดทำการตลาดได้เป็นครั้งคราว
 6. มีคุณสมบัติเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

1.) จัดทำแผนการตลาดเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณทั้งช่องทาง Online และ Offline
2.) ศึกษาความต้องการของตลาดในกลุ่มธุรกิจ Food Service/HoReCa
3.) สร้าง Media ที่น่าสนใจตลอดจนสรรหาแหล่งโฆษณาเพื่อนำไปถ่ายทอด พร้อมคอยติดตามและวัดผล
 
จำนวน 1 อัตรา

พนักงานขับรถส่วนกลาง

- ไม่จำกัดวุฒิ

- ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์, ดูแลรักษารถ และเครื่องยนต์เบื้องต้น

- บุคลิกดี, สุภาพ, คล่องแคล่วและมีใจบริการ

- รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี และต่างจังหวัด

- มีที่พักใกล้พระราม 3

คิวพี (โรงงานราชบุรี)

จำนวน 2 อัตรา

PD Asst. Dept.Manager (Soup & Sauce, Longlife spread) 1 อัตรา

PD Section Manager (Vinegar) 1 อัตรา

รับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมในการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและทันเวลาที่ต้องการ รวมถึง ติดตามการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุง ประสานงาน รายงานผล และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Any gender , Age 40 years up
 2. Master or Bachelor’s Degree in Food Science or related field  (Vinegar : Microbiology)
 3. More 8 years up of Production experience in Food Factory
 4. Good communication in English Language skill
 5. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Powerpoint ระดับดี-ดีมาก
 6. ความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP, Food Safety, FSSC22000
 7. มีทักษะการวางแผน ควบคุมงาน ดูแลจัดการและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องได้ดี
 8. มีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา, ตัดสินใจ และการนำเสนองาน
จำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงาน : 

เป็นการผลิตสินค้า การเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิต,แพ็ค-บรรจุสินค้า ,สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

(+เงินพิเศษ,เงินค่ากะ,ฟรี!ค่าชุดและอุปกรณ์ทำงาน คืนค่าตรวจสุขภาพแรกเข้าตามเงื่อนไข)

 

ประเภทการจ้างงานงาน :

     1.) สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว 90 วัน

     2.) สัญญาจ้างพนักงานรายวันทดลองงานประจำ

 

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) ไม่จำกัดเพศ

3.) ไม่จำกัดวุฒิ

4.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน : 

ผลิตสินค้าให้ได้ตามสูตรสินค้า, ควบคุมคุณภาพสินค้า, ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต, สังเกตุสิ่งผิดปกติ และสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตภายในไลน์การผลิต, ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ประจำวัน-เดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) ไม่จำกัดเพศ

3.) วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส.  สาขาวิชาชีพช่าง ไม่จำกัดสาขา

4.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

5.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงาน : 

วางแผนจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร, กำลังคน และวัตถุดิบสด, ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ทันเวลา และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม, พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานและนำข้อมูลการผลิตประมวลผลเพื่อปรับปรุง

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา ป.ตรี  วิศวกรรมอาหาร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, พืชเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

3.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

4.) ประสบการณ์ : >3 ปี  ควบคุมและวางแผนผลิต ,เครื่องจักรการผลิต

5.) มีคุณสมบัติเรื่อง การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

 

สวัสดิการ : เช่น

-สวัสดิการหอพัก หรือ ขอรับเป็นเงินช่วยเหลือค่าที่พักตามตำแหน่งงาน

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Job Summary

Work place @ Ratchaburi Factory

Qualifications: 

 • Any Gender , Age 40-48 years up
 • More 18 years of HR&GA experience in Food Factory or related field
 • Master or Bachelor’s Degree in Law, Management, HR or related field
 • Good communication in English Language skill
จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • แปล/ประสานงาน และสื่อสาร ระหว่างผู้บริหารชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในที่ประชุม
 • รับผิดชอบงานเลขานุการ จัดทำรายงานการประชุม
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับ N1-N2 (มีใบรับรอง)
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์
จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. จัดระบบการจัดส่งสินค้า ตามสายการเดินทาง ประจำวัน

2. ตรวจสอบและติดตาม การรับ-ส่งสินค้า ของรถขนส่ง

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

2. ป.ตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์

3. ประสบการณ์ด้านงานขนส่ง, Logistics ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 1 ปี

4. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ ระดับดี

5. เข้ากะ และทำงานล่วงเวลาได้ (มีกะดึก)

6. มีไหวพริบปฏิภาณ ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

7. มีทักษะในด้านการสื่อสารและประสานงานที่ดี ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก