บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนส น้ำสลัดและน้ำส้มสายชูตราคิวพี โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือสหกรุ๊ป และบริษัทคิวพี คอร์ปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เริ่มจดทะเบียนวันที่ 4 เมษายน 2537 ณ ต. หลุมดิน อ.เมือง จ. ราชบุรี 70000 อีกทั้งดำเนินกิจการผลิตอาหารต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ซอส ซุป สเปรด และผักตัดแต่ง โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลายช่องทาง อาทิ ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ด ธุรกิจเบเกอรี่ โรงงานอาหารแปรรูป ภัตตาคาร ค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศไทย รวมถึงส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001 : 2008, FSSC 22000 : 2010
ติดต่อฝ่ายบุคคล
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 1023 เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ (ชั้น 23) ถนนพระราม 3, ช่องนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120 โทร: 02 294 5115 แฟกซ์: 02 294 5424

ร่วมงานกับเรา

คิวพี (สำนักงานใหญ่)

จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
1.) ส่งตัวอย่างการเวิเคราะห์
2.) นำเข้าวัตถุดิบ
3.) ขอใบรับรองส่งออก
4.) ติดต่องานกับหน่วยงานราชการ และ Third Party Lab.
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 2-3 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ด้านงานวิจัยและพัฒนา R&D, Food Regulation,Support new product launched
 4. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ,คอมพิวเตอร์ ระดับดี
จำนวน 1 อัตรา

1.กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และบริหารทีมงานให้ดำเนินการตามแผน และเป้าหมายที่วางไว้

2.ประสานงานกับลูกค้า โรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านต่างๆ 

3.ประสานงานกับหน่วยงานการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย การรับรู้ตราสินค้า และอื่นๆ ที่ส่งเสริมสินค้าตรา คิวพี ในตลาดต่างประเทศ

คุณสมบัติ

1.อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.จบป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

3.ประสบการณ์ อย่างน้อย 15 ปี ด้านการขายและการตลาด ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

4.ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับดี

5.ทักษะการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ บุคลิกดี

จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :
1.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี การขายกลุ่ม Food service, HoReCa, Distributors ด้าน โรงแรม ร้านอาหาร และบริหารตัวแทนจำหน่าย BKK
2.ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับดี-ดีมาก

 

Qualification :

Supervisor อายุ 27-35 ปี

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงานขายสินค้า Food business and Food Service, Horeca, Trade&Traditional

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 4 อัตรา

ลักษณะงาน :

จัดเรียงสินค้า ในห้างสรรพสินค้า,ตามพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ

 

คุณสมบัติ : 

อายุ 18 ปี ขึ้นไป

จบการศีกษา ม.6 ขึ้นไป 

หากมีประสบการณ์ด้านการจัดเรียงสินค้า,วิ่งส่งสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรับผิดชอบ รักษาเวลาในการทำงาน

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน :

บริหารจัดการควบคุมดูแลงานระบบบัญชีลูกหนี้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

คุณสมบัติ : 

อายุ 30-35 ปี

ป.ตรี สาขา การบัญชี-การเงิน

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานบัญชี-การเงิน 

หากที่พักอยู่ใกล้บริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :

1.วางแผนกลยุทธ์ ขยายธุรกิจ Online e-commerce เพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

2.บริหาร Online&Fair Business และธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม

 

Qualification :

 1. อายุ 35-40 ปี
 2. ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, การขาย, บริหาร
 3. ประสบการณ์งานด้าน E-commerce อย่างน้อย 3-5 ปี
 4. ประสบการณ์บริหารงานระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
 5. ทักษะภาษาอังกฤษ , คอมพิวเตอร์ ระดับดี-ดีมาก
 6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 7. บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีภาวะผู้นำ
 8. ต้องได้รับการฉีดวัคซีน (covid19) แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAS  083-8426420

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :

1.วางแผนกลยุทธ์ ขยายธุรกิจ Online e-commerce เพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

2.บริหาร Online&Fair Business และธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม

 

Qualification :

 1. อายุ 24-28 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจ/การตลาด/การขาย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านขายสินค้าบน E-Commerce (Lazada,Shoppee,JD Central)
 4. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ,คอมพิวเตอร์ ระดับดี
 5. มีคุณสมบัติเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี
 6. ต้องได้รับการฉีดวัคซีน (covid19) แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม  

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :
1.นำเสนอและผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่ กับลูกค้าที่ดูแล เพื่อให้ยอดขายถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.ประสานงานกับทางลูกค้า และโรงงานในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเวลาที่ตั้งไว้

3.หาลูกค้าใหม่ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

Qualification :

 1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2. ป.ตรี สาขา Food Science, Food Technology หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านงานขายและการตลาด ในธุรกิจอาหาร
 4. ทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ระดับดี
 5. บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน
 6. ได้รับวัคซีน (covid) อย่างน้อย 2 เข็ม

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :
1. To lead financial planning and report

2. To review financial rolling forecast and variance analysis

3. Review billing and collection

4. Support overall knowledge about promotion scheme

5. Contact to government agency in term of document of Accounting.

6. Manage and Coach Financial Team

 

Qualification :

 1. Any gender , Age 38-48 years
 2. Bachelor degree or higher in Finance, Economic, and/ or Accounting field
 3. At least 8 years up in management of Financial
 4. Minimum 2-years experience in managerial position in a business unit responsible for Finance
 5. Experience with ERP accounting systems and processes
 6. Excel Advance
 7. Good command in English communication
 8. ต้องได้รับการฉีดวัคซีน (covid19) แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAS 083-8426420 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

คิวพี (โรงงานราชบุรี)

จำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงาน : 

เป็นการผลิตสินค้า การเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิต,แพ็ค-บรรจุสินค้า ,สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

(+เงินพิเศษ,เงินค่ากะ,ฟรี!ค่าชุดและอุปกรณ์ทำงาน คืนค่าตรวจสุขภาพแรกเข้าตามเงื่อนไข)

 

ประเภทการจ้างงานงาน :

     1.) สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว 90 วัน

     2.) สัญญาจ้างพนักงานรายวันทดลองงานประจำ

 

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) ไม่จำกัดเพศ

3.) ไม่จำกัดวุฒิ

4.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน : 

ผลิตสินค้าให้ได้ตามสูตรสินค้า  ,ควบคุมคุณภาพสินค้า ,ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ,สังเกตุสิ่งผิดปกติ และสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตภายในไลน์การผลิต ,ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ประจำวัน-เดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) ไม่จำกัดเพศ

3.) วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส.  สาขาวิชาชีพช่าง ไม่จำกัดสาขา

4.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

5.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

รับ-จัดเก็บ-จ่ายสินค้าสำเร็จรูป ,ตรวจนับสินค้า และดูแลสินค้าให้พร้อมส่ง

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) ลักษณะงานเฉพาะเพศชาย

3.) วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

4.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

5.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

 

คุณสมบัติพิเศษ :

1.) สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ (มีใบรับรอง) {ถ้ามี} 

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

แบ่งชั่งวัตถุดิบได้ถูกต้องตามเอกสารการเบิก ,ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ,ควบคุมดูแลพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) ลักษณะงานเฉพาะเพศชาย

3.) วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

4.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

5.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

6.) ประสบการณ์ : ไม่จำกัด

 

คุณสมบัติพิเศษ :

1.) สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ (มีใบรับรอง) {ถ้ามี} 

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างสินค้า ,วัตถุดิบ  ,รายงานผลการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา  ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

3.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

4.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

5.) ประสบการณ์ : ไม่จำกัด

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

บำรุงรักษาเครื่องจักร ,มีความเข้าใจและสามารถเดินตู้ Control ได้ ,เชื่อมอุปกรณ์ได้

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา  ปวส.  วิชาชีพช่าง

3.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

4.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

5.) ประสบการณ์ : 2 ปี

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา  ปวส.  วิชาชีพช่างไฟฟ้า หรือ เครื่องกล

3.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

4.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

5.) ประสบการณ์ : 2 ปี ระบบไฟฟ้าโรงงานและเครื่องทำความเย็น

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน ,ดูแลจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน และเป็นไปตามลำดับ ,ดูแลจัดการ RM ให้ได้ตาม YIELD และ มาตรฐาน

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ,พืชเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

3.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

4.) ประสบการณ์ : 2 ปี  การทำงานในโรงงานผลิตอาหาร

5.) มีคุณสมบัติเรื่อง การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

 

สวัสดิการ : เช่น

-สวัสดิการหอพัก หรือ ขอรับเป็นเงินช่วยเหลือค่าที่พักตามตำแหน่งงาน

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน ,ดูแลปรับปรุงงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ MOPP/KPI/Policy ของหน่วยงาน (ไม่แพ้น้ำส้มสายชู/กลิ่นฉุน)

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาเทคโนโลยีการหมัก ,วิศวกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ,พืชเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

3.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

4.) ประสบการณ์ : 3-7 ปี  การทำงานในโรงงานผลิตอาหาร,การหมัก,เครื่องจักร

5.) มีคุณสมบัติเรื่อง การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

 

สวัสดิการ : เช่น

-สวัสดิการหอพัก หรือ ขอรับเป็นเงินช่วยเหลือค่าที่พักตามตำแหน่งงาน

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

วางแผนจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร,กำลังคน และวัตถุดิบสด ,ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ทันเวลา และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม ,พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานและนำข้อมูลการผลิตประมวลผลเพื่อปรับปรุง

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาเทคโนโลยีการหมัก ,วิศวกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ,พืชเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

3.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

4.) ประสบการณ์ : >3 ปี  ควบคุมและวางแผนผลิต ,เครื่องจักรการผลิต

5.) มีคุณสมบัติเรื่อง การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

 

สวัสดิการ : เช่น

-สวัสดิการหอพัก หรือ ขอรับเป็นเงินช่วยเหลือค่าที่พักตามตำแหน่งงาน

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :
1.วางแผนและควบคุมบริหารจัดการ จัดส่งสินค้า เส้นทางการเดินรถ/การบริการลูกค้า

2.ควบคุมดูแลติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทำงานในแผนก ตามเป้าหมายที่กำหนด และตามนโยบายบริษัท

 

Qualification :

 1. อายุ 35-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านโลจิสติกส์, ควบคุมการจัดเส้นทางรถ, ระบบต้นทุน ในสายงานอุตสาหกรรมอาหาร
 4. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ,คอมพิวเตอร์ ระดับดี
 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 6. ความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP, HACCP, Food Safety
 7. ได้รับวัคซีน covid อย่างน้อย 2 เข็ม

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAS  083-8426420

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา
Responsibilities :

- กำหนดแผนงานและจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายและงานโครงการของส่วนวิศวกรรมโรงงาน (1-3ปี) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่จัดทำขึ้น

- กำหนดแผนงาน ติดตามผล พัฒนาระบบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน TPM การปรับปรุงเครื่องจักร การจัดทำคู่มือเครื่องจักร การอบรมพนักงานในสังกัดและพนักงานส่วนผลิตเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้ตามประสิทธิภาพ และวางแผนควบคุมและบริหารสต็อกอะไหล่ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน - กำหนดแผนงาน ติดตามผลการปรับปรุง หรือต่อเติมโครงสร้าง บำรุงรักษาอาคาร ให้มีความปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ตรงตามกฎหมายและมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น GMP ร่วมวางแผนและสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค ติดตามผลการจัดการโครงการของบริษัท

- บริหาร จัดการ ติดตามงานอนุรักษ์พลังงาน การสอบเทียบเครื่องมือวัด งาน Utility ผลิตน้ำอ่อน น้ำกระด้าง น้ำ RO ไฟฟ้า ลม แก๊ส ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด

- วางแผนด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานร่วมกับส่วนงานความปลอดภัย - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

Qualification :

 1. อายุ 41-46 ปี
 2. ปริญญาตรี - โท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ – วศ.ม) สาขาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล อุตสาหการ
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้าน บริหารโครงการ 5 ปี
 4. ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ความรู้เรื่อง TPM (Total Productive Maintenance) และการจัดการวิศวกรรมอย่างน้อย 10 ปี
 5. มีประสบการณ์ด้านการจัดการงานวิศวกรรม การบริหารต้นทุนและงบประมาณ สำหรับงานวิศวกรรม โรงงานการผลิตอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 6. มีประสบการณ์การบริหารจัดการระบบ UTILITY(ระบบผลิตน้ำ ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ) ในโรงงานอุตสาหกรรม
 7. มีประสบการณ์ทำงานด้าน การจัดการพลังงาน - การอนุรักษ์ พลังงาน ,ระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบบริหารความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
 8. มีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 9. ได้รับวัคซีนแล้ว อย่างน้อย 2 เข็ม

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAS  083-8426420 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

- บันทึกข้อมูลการทำงานของแผนกธุรการ  เช่น การลางาน และการทำงานล่วงเวลา

- ต้อนรับและรับรองแขก ,รับโทรศัพท์ภายนอก ต่อโทรศัพท์ให้กับหน่วยงานต่างๆ

- จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของแผนกธุรการ

คุณสมบัติพิเศษ

- บุคคลิกดี มีประสบการณ์ งานธุรการ/ต้อนรับ/ประสานงาน (ลักษณะงานเฉพาะเพศหญิง)

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

3.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

4.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

5.) ประสบการณ์ : ด้านธุรการ-ประสานงาน อย่างน้อย  1 ปี

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

ทำอิฐบล็อกประสานจากเถากะลาปาล์ม

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา  ไม่จำกัดสาขา

3.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

4.) ประสบการณ์ : ไม่จำกัด

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403