บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตและจำหน่ายมายองเนส น้ำสลัดและน้ำส้มสายชูตราคิวพี โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือสหกรุ๊ป และบริษัทคิวพี คอร์ปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เริ่มจดทะเบียนวันที่ 4 เมษายน 2537 ณ ต. หลุมดิน อ.เมือง จ. ราชบุรี 70000 อีกทั้งดำเนินกิจการผลิตอาหารต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ซอส ซุป สเปรด และผักตัดแต่ง โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลากหลายช่องทาง อาทิ ธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ด ธุรกิจเบเกอรี่ โรงงานอาหารแปรรูป ภัตตาคาร ค้าปลีกและค้าส่งทั่วประเทศไทย รวมถึงส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001 : 2008, FSSC 22000 : 2010
ติดต่อฝ่ายบุคคล
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 1023 เอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ (ชั้น 23) ถนนพระราม 3, ช่องนนทรี, ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120 โทร: 02 294 5115 แฟกซ์: 02 294 5424

ร่วมงานกับเรา

คิวพี (สำนักงานใหญ่)

จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
1. Packaging Market research for Innovation project.
2. Research & Develop New Innovation package (Material & Functional use)
3. Sharing packaging new trend for support new idea. (Customer Friendly, Circular Economy)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. Any gender , Age 18 years old up.
 2. Master or Bachelor’s Degree of Food science ,Packaging, or related field
 3. More 1 - 3 Years of experience in Food Factory of Food packaging research and development
 4. Good communication in English Language skill
 5. **Work at Thailand Science Park, Phahonyothin Rd, Khlong Luang, Pathum Thani
จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :

1.Expand Business of RTE product to new channal , Cafe , Fitness , etc. & Local Supermarket.
2.Explore market opportunities and analyse product trend to serve with right customer.
3.Responsible for Instore delica customer

 

Qualification :

-Any gender , Age 25 - 28 years old.

-Bachelor Degree  

-English Good

-have a driving license

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :

1.Introduce and expand KEWPIE Product to Food Service - Direct Customer.
2.Focus area in Bangkok for HORECA ,Bakery, Bakery Supply Shop and Restaurants.
3.Support Salesman to approach and close new customer.

 

Qualification :

-Any gender , Age 24 - 28 years old.

-Bachelor Degree  

-English Fair

-have a driving license

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :
1.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี การขายกลุ่ม Food service, HoReCa, Distributors ด้าน โรงแรม ร้านอาหาร และบริหารตัวแทนจำหน่าย BKK
2.ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ระดับดี-ดีมาก

 

Qualification :

Supervisor อายุ 27-35 ปี

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงานขายสินค้า Food business and Food Service, Horeca, Trade&Traditional

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 4 อัตรา

ลักษณะงาน :

จัดเรียงสินค้า ในห้างสรรพสินค้า,ตามพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ

 

คุณสมบัติ : 

อายุ 18 ปี ขึ้นไป

จบการศีกษา ม.6 ขึ้นไป 

หากมีประสบการณ์ด้านการจัดเรียงสินค้า,วิ่งส่งสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรับผิดชอบ รักษาเวลาในการทำงาน

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน :

บริหารจัดการควบคุมดูแลงานระบบบัญชีลูกหนี้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

คุณสมบัติ : 

อายุ 30-35 ปี

ป.ตรี สาขา การบัญชี-การเงิน

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานบัญชี-การเงิน 

หากที่พักอยู่ใกล้บริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :

Asst. or Section Manager

1.บริหารเป้าหมายยอดขายและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2.มีประสบการณ์การขายกลุ่ม Food service, HoReCa, Distributors ด้าน โรงแรม ร้านอาหาร และบริหารตัวแทนจำหน่าย
3.บริหารตัวแทนจำหน่าย เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
4.สามารถออกตลาดต่างจังหวัด เพื่อเยี่ยมตัวแทน และศึกษาข้อมูลตลาดและคู่แข่ง
5.วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย ติดตามผล และประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆ 
6.วิเคราะห์ยอดขาย , ข้อมูลการตลาด และคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับปรุงและวางแผนในอนาคต

 

Qualification :

อายุ 35-43 ปี 

Master or Bachelor’s Degree of Marketing , Science or related field

ประสบการณ์ Mgr.5-10 ปีขึ้นไปในสายงานขายสินค้า Food business and Food Service, Horeca, Trade&Traditional

Good communication in English Language skill 

ความรู้ทักษะด้านการขายและการตลาด

มีประสบการณ์ดูแลกลุ่มตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัดและกทม.

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAS  083-8426420

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :

1.วางแผนกลยุทธ์ ขยายธุรกิจ Online e-commerce เพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

2.บริหาร Online&Fair Business และธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม

 

Qualification :

 1. อายุ 35-40 ปี
 2. ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, การขาย, บริหาร
 3. ประสบการณ์งานด้าน E-commerce อย่างน้อย 3-5 ปี
 4. ประสบการณ์บริหารงานระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
 5. ทักษะภาษาอังกฤษ , คอมพิวเตอร์ ระดับดี-ดีมาก
 6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 7. บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีภาวะผู้นำ
 8. ต้องได้รับการฉีดวัคซีน (covid19) แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAS  083-8426420

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :

1.วางแผนกลยุทธ์ ขยายธุรกิจ Online e-commerce เพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

2.บริหาร Online&Fair Business และธุรกิจใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม

 

Qualification :

 1. อายุ 24-28 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี บริหารธุรกิจ/การตลาด/การขาย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 3. ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านขายสินค้าบน E-Commerce (Lazada,Shoppee,JD Central)
 4. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ,คอมพิวเตอร์ ระดับดี
 5. มีคุณสมบัติเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี
 6. ต้องได้รับการฉีดวัคซีน (covid19) แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม  

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :
1.นำเสนอและผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่ กับลูกค้าที่ดูแล เพื่อให้ยอดขายถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.ประสานงานกับทางลูกค้า และโรงงานในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเวลาที่ตั้งไว้

3.หาลูกค้าใหม่ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

Qualification :

 1. อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2. ป.ตรี สาขา Food Science, Food Technology หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านงานขายและการตลาด ในธุรกิจอาหาร
 4. ทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ระดับดี
 5. บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน
 6. ได้รับวัคซีน (covid) อย่างน้อย 2 เข็ม

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAT  083-8562185 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
1.Drive and Execute sales strategic plan of Modern Trade to achieve target
2.Managing Sales Channel and ensure operation is functioning well.
3.Lead, Manage and motivate Sales team
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. Any gender, Age 40 - 47 years old
 2. ป.ตรี ขึ้นไป สาขา การขาย, การตลาด หรือบริหาร
 3. Sales Management, Business Management in Modern Trade Channel or a related field with at least 5 years in FMCG industry.
 4. Strong business acumen sense and industry expertise.
 5. Good command in English communication
 6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับดี
 7. ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 8. ต้องได้รับการฉีดวัคซีน (covid19) แล้วอย่างน้อย 3 เข็ม

คิวพี (โรงงานราชบุรี)

จำนวน 3 อัตรา

รับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมในการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและทันเวลาที่ต้องการ รวมถึง ติดตามการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุง ประสานงาน รายงานผล และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. Any gender , Age 35 years up
 2. Master or Bachelor’s Degree in Food Science or related field
 3. More 8 years up of Production experience in Food Factory
 4. Good communication in English Language skill
 5. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Word,Excel,Powerpoint ระดับดี
 6. ความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP, Food Safety, FSSC22000
 7. มีทักษะการวางแผน ควบคุมงาน ดูแลจัดการและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องได้ดี
 8. มีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
จำนวน 10 อัตรา

ลักษณะงาน : 

เป็นการผลิตสินค้า การเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิต,แพ็ค-บรรจุสินค้า ,สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

(+เงินพิเศษ,เงินค่ากะ,ฟรี!ค่าชุดและอุปกรณ์ทำงาน คืนค่าตรวจสุขภาพแรกเข้าตามเงื่อนไข)

 

ประเภทการจ้างงานงาน :

     1.) สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว 90 วัน

     2.) สัญญาจ้างพนักงานรายวันทดลองงานประจำ

 

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) ไม่จำกัดเพศ

3.) ไม่จำกัดวุฒิ

4.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน : 

ผลิตสินค้าให้ได้ตามสูตรสินค้า  ,ควบคุมคุณภาพสินค้า ,ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ,สังเกตุสิ่งผิดปกติ และสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตภายในไลน์การผลิต ,ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ประจำวัน-เดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) ไม่จำกัดเพศ

3.) วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส.  สาขาวิชาชีพช่าง ไม่จำกัดสาขา

4.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

5.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

รับ-จัดเก็บ-จ่ายสินค้าสำเร็จรูป ,ตรวจนับสินค้า และดูแลสินค้าให้พร้อมส่ง

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) ลักษณะงานเฉพาะเพศชาย

3.) วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

4.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

5.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

 

คุณสมบัติพิเศษ :

1.) สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ (มีใบรับรอง) {ถ้ามี} 

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

แบ่งชั่งวัตถุดิบได้ถูกต้องตามเอกสารการเบิก ,ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ,ควบคุมดูแลพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) ลักษณะงานเฉพาะเพศชาย

3.) วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

4.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

5.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

6.) ประสบการณ์ : ไม่จำกัด

 

คุณสมบัติพิเศษ :

1.) สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ (มีใบรับรอง) {ถ้ามี} 

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างสินค้า ,วัตถุดิบ  ,รายงานผลการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา  ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

3.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

4.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

5.) ประสบการณ์ : ไม่จำกัด

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

บำรุงรักษาเครื่องจักร ,มีความเข้าใจและสามารถเดินตู้ Control ได้ ,เชื่อมอุปกรณ์ได้

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา  ปวส.  วิชาชีพช่าง

3.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

4.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

5.) ประสบการณ์ : 2 ปี

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็น

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา  ปวส.  วิชาชีพช่างไฟฟ้า หรือ เครื่องกล

3.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

4.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

5.) ประสบการณ์ : 2 ปี ระบบไฟฟ้าโรงงานและเครื่องทำความเย็น

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน ,ดูแลจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน และเป็นไปตามลำดับ ,ดูแลจัดการ RM ให้ได้ตาม YIELD และ มาตรฐาน

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ,พืชเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

3.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

4.) ประสบการณ์ : 2 ปี  การทำงานในโรงงานผลิตอาหาร

5.) มีคุณสมบัติเรื่อง การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

 

สวัสดิการ : เช่น

-สวัสดิการหอพัก หรือ ขอรับเป็นเงินช่วยเหลือค่าที่พักตามตำแหน่งงาน

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน ,ดูแลปรับปรุงงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ MOPP/KPI/Policy ของหน่วยงาน (ไม่แพ้น้ำส้มสายชู/กลิ่นฉุน)

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาเทคโนโลยีการหมัก ,วิศวกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ,พืชเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

3.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

4.) ประสบการณ์ : 3-7 ปี  การทำงานในโรงงานผลิตอาหาร,การหมัก,เครื่องจักร

5.) มีคุณสมบัติเรื่อง การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

 

สวัสดิการ : เช่น

-สวัสดิการหอพัก หรือ ขอรับเป็นเงินช่วยเหลือค่าที่พักตามตำแหน่งงาน

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

วางแผนจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร,กำลังคน และวัตถุดิบสด ,ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ทันเวลา และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม ,พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานและนำข้อมูลการผลิตประมวลผลเพื่อปรับปรุง

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาเทคโนโลยีการหมัก ,วิศวกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพ,พืชเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน

3.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

4.) ประสบการณ์ : >3 ปี  ควบคุมและวางแผนผลิต ,เครื่องจักรการผลิต

5.) มีคุณสมบัติเรื่อง การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

 

สวัสดิการ : เช่น

-สวัสดิการหอพัก หรือ ขอรับเป็นเงินช่วยเหลือค่าที่พักตามตำแหน่งงาน

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

Responsibilities :
1.วางแผนและควบคุมบริหารจัดการ จัดส่งสินค้า เส้นทางการเดินรถ/การบริการลูกค้า

2.ควบคุมดูแลติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทำงานในแผนก ตามเป้าหมายที่กำหนด และตามนโยบายบริษัท

 

Qualification :

 1. อายุ 35-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านโลจิสติกส์, ควบคุมการจัดเส้นทางรถ, ระบบต้นทุน ในสายงานอุตสาหกรรมอาหาร
 4. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ,คอมพิวเตอร์ ระดับดี
 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 6. ความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP, HACCP, Food Safety
 7. ได้รับวัคซีน covid อย่างน้อย 2 เข็ม

 

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAS  083-8426420

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา
Responsibilities :

- กำหนดแผนงานและจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายและงานโครงการของส่วนวิศวกรรมโรงงาน (1-3ปี) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งบริหารค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่จัดทำขึ้น

- กำหนดแผนงาน ติดตามผล พัฒนาระบบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน TPM การปรับปรุงเครื่องจักร การจัดทำคู่มือเครื่องจักร การอบรมพนักงานในสังกัดและพนักงานส่วนผลิตเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้ตามประสิทธิภาพ และวางแผนควบคุมและบริหารสต็อกอะไหล่ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน - กำหนดแผนงาน ติดตามผลการปรับปรุง หรือต่อเติมโครงสร้าง บำรุงรักษาอาคาร ให้มีความปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ตรงตามกฎหมายและมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น GMP ร่วมวางแผนและสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค ติดตามผลการจัดการโครงการของบริษัท

- บริหาร จัดการ ติดตามงานอนุรักษ์พลังงาน การสอบเทียบเครื่องมือวัด งาน Utility ผลิตน้ำอ่อน น้ำกระด้าง น้ำ RO ไฟฟ้า ลม แก๊ส ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด

- วางแผนด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานร่วมกับส่วนงานความปลอดภัย - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

Qualification :

 1. อายุ 41-46 ปี
 2. ปริญญาตรี - โท วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ – วศ.ม) สาขาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล อุตสาหการ
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้าน บริหารโครงการ 5 ปี
 4. ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ความรู้เรื่อง TPM (Total Productive Maintenance) และการจัดการวิศวกรรมอย่างน้อย 10 ปี
 5. มีประสบการณ์ด้านการจัดการงานวิศวกรรม การบริหารต้นทุนและงบประมาณ สำหรับงานวิศวกรรม โรงงานการผลิตอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 6. มีประสบการณ์การบริหารจัดการระบบ UTILITY(ระบบผลิตน้ำ ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ) ในโรงงานอุตสาหกรรม
 7. มีประสบการณ์ทำงานด้าน การจัดการพลังงาน - การอนุรักษ์ พลังงาน ,ระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบบริหารความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
 8. มีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
 9. ได้รับวัคซีนแล้ว อย่างน้อย 2 เข็ม

Welfare Benefit :

- Bonus
- Housing Allowance / Dormitory
- Uniforms / Mobile phone
- Provident fund
- Insurance
etc.

 

Please contact for more information :

Tel. Khun NAS  083-8426420 

(032) 741771-5 EXT 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

- บันทึกข้อมูลการทำงานของแผนกธุรการ  เช่น การลางาน และการทำงานล่วงเวลา

- ต้อนรับและรับรองแขก ,รับโทรศัพท์ภายนอก ต่อโทรศัพท์ให้กับหน่วยงานต่างๆ

- จัดเก็บเอกสารต่างๆ ของแผนกธุรการ

คุณสมบัติพิเศษ

- บุคคลิกดี มีประสบการณ์ งานธุรการ/ต้อนรับ/ประสานงาน (ลักษณะงานเฉพาะเพศหญิง)

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา  ปวช./ปวส.  ไม่จำกัดสาขา

3.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

4.) สามารถเข้ากะ และทำงานล่วงเวลาโอทีได้

5.) ประสบการณ์ : ด้านธุรการ-ประสานงาน อย่างน้อย  1 ปี

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน : 

ทำอิฐบล็อกประสานจากเถากะลาปาล์ม

คุณสมบัติ :

1.) อายุ 18 ปีขึ้นไป

2.) วุฒิการศึกษา  ไม่จำกัดสาขา

3.) มีภูมิลำเนา ที่พัก อยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือ ใกล้เคียง

4.) ประสบการณ์ : ไม่จำกัด

 

สวัสดิการ : เช่น

-โบนัสตามผลประกอบการโดยที่ผ่านมาประมาณ 5.0 เดือน 

-มีสายรถรับ-ส่ง เส้นทาง บ้านโป่ง-โรงงานราชบุรี

-การปรับขึ้นเงินเดือน,

-ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท,

-ประกันสุขภาพ(ตามตำแหน่งงาน)

-สหกรณ์ออมทรัพย์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ,ข้าวฟรี

และสวัสดิการอื่น ๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร. คุณมอมีน  083-8428879

        คุณนัท  083-8562185 

        คุณนัส   083-8426420

(032) 741771-5 ต่อ 6443  และ 6403

จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
 
1.Forecast levels of demand for packaging, meterial and inventory supporting.
2.Keep a constant check on stock levels and analyze and optimize the usage of existing inventory.
3.Measure the impact of forecast accuracy.
4.Conduct current and future forecasting analysis, insuring forecasting processes and methods are followed.
5.Optimize and expertise use of ERP and MRP, forecasting, business warehouse software for data analysis & support information.
6.Organize and coordinate with teams for the regular counting the consignment stock.
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. Any gender , Age 36-45 years 
 2. Master or Bachelor’s Degree in Engineering, supply chain management, business administration or related field
 3. More 3-10 years of experience in production planning preferably with production preferably from industrial manufacturing
 4. Good command of English business letter(e-mail) and computer MS office
 5. Interpersonal skills (Human relationship, service-mind)
 6. Solving, team work, coordination, monitoring, accountability
จำนวน 1 อัตรา

Job Summary

Work place @ Ratchaburi Factory

Qualifications: 

 • Any Gender , Age 40-48 years up
 • More 18 years of HR&GA experience in Food Factory or related field
 • Master or Bachelor’s Degree in Law, Management, HR or related field
 • Good communication in English Language skill
จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • แปล/ประสานงาน และสื่อสาร ระหว่างผู้บริหารชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในที่ประชุม
 • รับผิดชอบงานเลขานุการ จัดทำรายงานการประชุม
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับ N1-N2 (มีใบรับรอง)
 • ทำงาน จันทร์-ศุกร์